AVG REGISTER VERWERKINGSACTIVITEITEN

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij Atel’je van Putten is het aantoonbaar dat het klantenbestand aan de regels van de AVG wetgeving voldoet.

VERANTWOORDELIJKHEIDSPLICHT
Miv 25 mei 2018, legt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meer verantwoordelijkheid bij ondernemers/organisaties, om aan te tonen dat deze aan de privacy regels voldoen. Door te voldoen aan o.a. verantwoordingsplicht, levert de ondernemer een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De verantwoordingsplicht houdt in mijn geval in, dat ik moet kunnen aantonen dat mijn klantenbestand aan de regels van de AVG voldoen.

REGISTER VERWERKINGSACTIVITEITEN

DOCUMENTEREN GEGEVENS
Atel’je van Putten documenteert contactgegevens van klanten welke zich hebben geregistreerd voor deelname aan een cursus/workshop.

SPECIFICATIE CONTACTGEGEVENS
Onder de noemer contactgegevens valt: naam, adres, email, telefoonnummer en geboortedatum.

AFKOMST
Contactgegevens worden aangeleverd door de desbetreffende klant, dmv inschrijving via social media.

DOEL
Contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor factureringsdoeleinden en bepalen van leeftijdscategorie van klantendoelgroep.

BESCHERMING
De contactgegevens worden niet met anderen gedeeld en zijn als document opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden samen met facturen etc gedurende 7 jaar bewaard.

MELDPLICHT DATA LEKKAGE
Indien onverhoopt contactgegevens bij derden terechtkomen, wordt dit door atelje van Putten binnen 72 uur te kenbaar gemaakt bij Authoriteit Persoonsgegevens.

INZAGE
Klanten en cursisten hebben t.a.t. recht op inzage van hun gegevens.

error: Inhoud is beschermd