ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van atel’je van Putten (www.jacquelinevanputten.nl), alle achterliggende apps zoals ATTENDANCE (aan-/afwezigheid) en ERBIJ (workshopsaanbod), op alle diensten die door atel’je van Putten worden aangeboden en op alle overeenkomsten die atel’je van Putten afsluit. Als je gebruik maakt van de aangeboden diensten of een kunstwerk aankoopt,  ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de voorwaarden voor het gebruik van door atel’je van Putten aangeboden diensten.

2. DEELNEMER: degene die door middel van inschrijving en/of betaling van het inschrijfgeld, heeft aangegeven om deel te willen nemen aan een cursus of workshop.

3. BETALING: Inschrijfgeld dient 2 weken voorafgaand aan de  overeengekomen startdatum te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL08 INGB 0006247743 t.n.v. Atel’je van Putten.

4. BOETSEERCURSUS: Aanmelding voor een cursus loopt via het inschrijfformulier op de website:  www.jacquelinevanputten.nl. Alle overige informatie volgt via WhatsApp.

4.1 CURSUSDUUR: Een cursus eindigt zodra het aantal overeengekomen  lessen is afgevinkt bínnen de vastgestelde termijn. Het is mogelijk om sneller dan de aangegeven termijn een cursusblok  af te ronden, echter nooit langer dan de vastgestelde einddatum.

4.2 VERLENGING: Aansluitend aan een afgerond cursusblok, kan voor verlenging worden gekozen. Dit kan schriftelijk via WhatsApp waarna bevestiging en betaling van inschrijfgeld volgt.

4.3 AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE: Atel’je van Putten registreert aanwezigheid in een separate administratie, deze is rechtsgeldig en wordt regelmatig met cursisten afgestemd. Het is aan te raden dat cursisten daarnaast ook zelf hun  aan-/afwezigheid bijhouden.

4.4 VERZUIM/INHAAL: Bij verhindering op de vastgestelde cursusdag kan de les binnen het lopende cursusblok worden ingehaald op een van de overige cursusdagen. Daarna komen niet ingehaalde openstaande lessen in alle redelijkheid te vervallen.

4.5 ANNULEREN/VERPLAATSEN: Atel’je van Putten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de desbetreffende  cursus of workshop te annuleren of te verplaatsen. Bij annulering van een workshop door atel’je van Putten wordt reeds voldaan inschrijfgeld (m.u.v. de administratiekosten) aan de  deelnemers gerestitueerd.

4.6. RESTITUTIE: Er is geen restitutie op inschrijfgeld van een boetseercursus of workshop.

Dit geldt o.a. voor niet ingehaald verzuim, (extreme) wijzigingen in thuis-/werksituatie, vakanties en zakenreizen, (langdurige) ziekte, overlijden van een deelnemer/dierbare. Bovengenoemde situaties zijn helaas vaak zeer vervelend, ze vallen echter ook buiten de verantwoordelijkheid van het atelier.

4.7 OVERDRAAGBAARHEID: Boetseerlessen zijn niet  overdraagbaar. Bij een dagworkshop is dat wel mogelijk.

5. GROEPSDYNAMIEK: atel’je van Putten bewaakt de groepsdynamiek. Indien een deelnemer onverhoopt en volgens inschatting van atel’je van Putten de normen en waarden van het atelier niet respecteert, waardoor de groepsdynamiek dermate wordt verstoord dat anderen daar last van ondervinden, behoudt atel’je van Putten zich het recht voor om de betreffende deelnemer te vragen om te vertrekken met creditering van het nog resterende cursusgeld (exclusief administratiekosten). 

6. AMBASSADEUR STATUS: Wees je als deelnemer bewust van je ambassadeur status;  je  vertegenwoordigt jezelf, het atelier en medecursisten

7. AANSPRAKELIJKHEID: Deelname aan een cursus is voor eigen risico. Atel’je van Putten stelt zich in geen enkel opzicht aansprakelijk voor letsel en/of schade aan een persoon, schade en/of diefstal van eigendom van een deelnemer en is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan je werk. We besteden zorgvuldig aandacht aan het opbouwen van de werken en elk werk wordt met zorg behandeld. Bij het onverhoopt ontploffen van een beeld tijdens de keramiekstook, geldt dat stookkosten volledig voldaan moeten worden. Tenslotte heeft de oven gedraaid.

8. BEVEILIGINGSCAMERA’S:  Om ongewenste personen en situatie  in het atelier te signaleren, zijn alle ruimtes voorzien van beveiligingscamera’s met continue-opname.  De buitencamera’s van abdijcomplex Rolduc bewaken en registreren het laantje.

9. SOCIAL MEDIA: Atel’je van Putten behoudt zich het recht voor om met enige regelmaat foto’s, waar cursisten herkenbaar op staan, te posten op Social Media. Door het invullen van het inschrijfformulier ben je akkoord gegaan met het gebruiken van afbeeldingen voor communicatie- en PR-doeleinden.

10. PERSOONSGEGEVENS: de door de deelnemer verstrekte gegevens die tot diens persoon herleidbaar zijn, waaronder in ieder geval verstaan dient te worden: diens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door atel’je van Putten opgeslagen en verwerkt.

 

error: Inhoud is beschermd