ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalingen
Overschrijving van inschrijfgeld minimaal 4 weken voorafgaand aan startdatum op rekeningnummer NL08 INGB 0006247743 t.n.v. Atel’je van Putten onder vermelding van het factuurnummer.

Annuleringen
Er is geen restitutie op inschrijfgeld.
Boetseerlessen zijn niet overdraagbaar.

Atel’je van Putten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus cq workshop niet door te laten gaan. De reeds aangemelde cursisten krijgen een nieuwe datum aangeboden of het cursusbedrag geretourneerd. Indien een cursist onverhoopt en volgens inschatting van atel’je van Putten niet aansluit bij de bestaande groep waardoor de  groepsdynamiek verstoord wordt, behoudt atel’je van Putten zich het recht voor om de betreffende cursist te vragen om te vertrekken met teruggaaf van het resterende cursusgeld. 

Ambassadeur status: Cursisten zijn zich bewust van hun ambassadeur status. Je vertegenwoordigt jezelf, het atelier en alle andere cursisten

 

 

Inhaallessen boetseercursus
Bij verhindering op een vastgestelde cursusdag, kan de les worden ingehaald op een van de overige cursusdagen binnen het lopende cursusblok. Het blok van 8 lessen dient binnen de termijn van 10 weken vanaf startdatum te zijn
gebruikt, daarna komen niet gebruikte openstaande lessen te vervallen. Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn/haar aanwezigheid. Atel’je van Putten registreert aanwezigheid in een separate administratie, deze is rechtsgeldig en wordt regelmatig met cursisten afgestemd.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus is voor eigen risico. Atel’je van Putten stelt zich in geen enkel opzicht aansprakelijk voor letsel en/of schade en is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan je werk. We besteden zorgvuldig aandacht aan het opbouwen van de werken en elk werk wordt met zorg behandeld.

Beveiligingscamera.                              Om ongewenste personen in het atelier en galerie Kunstlokaal zo te signaleren, zijn alle ruimtes voorzien van beveiligingscamera’s met continue-opname.  Buitencamera’s van abdijcomplex Rolduc bewaken en registreren het laantje.

Fotomateriaal op Social Media
Atel’je van Putten behoudt zich het recht voor om met enige regelmaat foto’s, waar cursisten herkenbaar op staan, te posten op Social Media.

 

error: Inhoud is beschermd